Wij-perspectief

Wij-perspectief

Onze visie:

Een inclusieve en duurzame samenleving gevormd door de evidence-based innovaties van sociale MKBs en organisaties.

Onze missie:

Wij-perspectief ondersteunt ondernemingen en organisaties bij de transitie naar een toekomstbewust bedrijfsmodel. Dit doen we door strategisch onderzoek, advies en fondsenwerving. Wij-perspectief beantwoordt met u samen de vraag: "Hoe dan?"

Over de naam Wij-Perspectief:

  • Perspectief:Wij-perspectief gelooft in het bieden van perspectief op een hoopvolle toekomst
  • Wij: Wij-perspectief gelooft in een inclusieve samenleving: mensen kunnen elkaar aanvullen en samenwerken
  • Wij-perspectief: Wij-perspectief gelooft in creativiteit. Uitdagingen op een andere manier aanpakken om tot nieuwe uitkomsten te komen. (wij-perspectief is een niet vaak gebruikte schrijfstijl - creatief/anders)


Miriam Cuppen-Staal

Over Miriam Staal-Cuppen

Oprichtster/strateeg Op mijn dak liggen zonnepanelen. In mijn huis liggen tientallen reisgidsen. Mijn schoonzus is Australische: Ik droom van een samenleving waar we goed voor elkaar en goed voor de aarde zorgen. Waar duurzame energie vanzelfsprekend is en waar mijn schoonzus zich thuis voelt in Nederland. Met mijn ruim 15 jaar ervaring in multi-culturele communicatie en ruim 10 jaar ervaring in onderzoek kan ik een stevige bijdrage leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat geeft perspectief op een hoopvolle toekomst.

Kernwoorden: informatiespons, ideeënmachine, creatieveling, multiculturele bruggenbouwer. Kwantitatief & kwalitatief onderzoekster, Multi-actor systeemanalyse.

Ons Aanbod

Wij-perspectief ondersteunt graag die ondernemingen die zich hard maken voor de transities naar een duurzame en inclusieve samenleving. Dit kan op veel verschillende manieren, maar we zijn gespecialiseerd in strategisch onderzoek en in fondsenwerving.

Neem vrijblijvend contact op voor een inspiratiegesprek via het contactformulier. Onder het genot van koffie of thee bekijken we rustig wat Wij-perspectief precies voor uw onderneming kan betekenen.Strategisch stakeholder onderzoek

Future-proof ondernemingen zijn zich ervan bewust dat u alleen blijvende waarde creeert in samenwerking met anderen: uw stakeholders. De kwaliteit van uw stakeholderrelaties is dan ook voorwaarde voor het lange termijn succes van uw onderneming.

Gedegen strategisch stakeholderonderzoek geeft u inzicht in de kwaliteit van uw relaties en praktische aanknopingspunten om uw relaties en uw positie in uw stakeholdernetwerk te verbeteren.

Wij-perspectief voert samen met Bureau Hofkes Reputatie Management en research strategisch stakeholderonderzoek uit. Onderzoek dat het fundament vormt voor succesvol stakeholderbeleid.Impactonderzoek

Het toevoegen van waarde aan uw stakeholders en de maatschappij is core voor elke future-proof onderneming.

Om zicht te krijgen hoeveel waarde u toevoegt is impactonderzoek noodzakelijk

Wij-perspectief doet impact-onderzoek op basis van het innovatieve multi-actor-systeem-model.

In samenspraak ontwikkelen we een op uw onderneming toegesneden onderzoek, die u of zelf of door ons laat uitvoeren.Fondsenwerving

Er zijn een groot aantal subsidies en fondsen beschikbaar voor mooie initiatieven en start-ups. Waarschijnlijk ook voor u.

Fondsenwerving kan een onoverzichtelijk en overweldigend proces zijn, wanneer u er geen ervaring mee heeft.

Wij-perspectief kan u ondersteunen bij elke stap van het proces of zelfs het hele proces uit handen nemen.

Wij werken regelmatig samen met Netwerk Amsterdamse Helden.

Projecten

project

Onderzoek: Hoe vrouwen integreren in Nederland.

Ze komen uit alle windstreken naar Nederland. Moeten snel de taal leren spreken en integreren. Wat helpt vrouwen zich thuis te voelen in Nederland, en wat hield hen juist tegen. Wij-perspectief besloot het aan de ervaringsdeskundigen zelf te vragen. Uit dit onderzoek halen we handelingsperspectieven voor de vrouwen die moeten integreren en voor de mensen/bedrijven uit hun omgeving. Wij-perspectief onderzoekt en communiceert!
projects

Ontmoetingsplek de Gibraltar, Amsterdam

Een prachtig pand en speeltuin in de Gibraltarbuurt in Amsterdam: daar moet een mooie ontmoetingsplek voor de buurt van te maken zijn. Een plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen en achtergrond elkaar kan ontmoeten en van elkaar leren. En goede koffie kan krijgen! Maar hoe? Wij-perspectief denkt en bouwt mee!
projects

Een theehuis in Peldersveld/Poelenburg?

In Peldersveld vind je de wereld op je stoep. Maar er is hier nog geen plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen of achtergrond, elkaar kan ontmoeten en van elkaar leren. En goede koffie of thee kan krijgen. Wij-perspectief ontwikkelt!

Blog: Integreren,Hoe dan?


06/22/2020
Verduurzamen, hoe dan? Afrekenen met cynisme en perfectionisme

Wat er verder ook aan te merken valt aan Moore’s nieuwste documentaire “Planet of the Humans” het laat perfect de relatie zien tussen teleurgesteld perfectionisme, cynisme en lethargie rondom het thema verduurzamen. De docu laat zich samen vatten als: “een teleurgestelde idealist wil de hypocrisie van de groene beweging bloot leggen.” Ik hoor om me heen steeds vaker dit soort geluiden over verduurzamen. Het stemt me droevig, omdat het welwillende mensen blokkeert in hun pogingen te verduurzamen. Het is daarom tijd om af te rekenen met cynisme en perfectionisme!

Cynisme en teleurgesteld perfectionisme zijn beiden producten van een naïef optimistisch mensbeeld dat botst met de realiteit. Cynisme pretendeert door de façades van anderen te kijken en de werkelijke ‘slechte’ motivaties van anderen bloot te leggen: “Mij houd je niet voor de gek.” Cynisme stelt: “Wanneer je niet perfect denkt en handelt, ben je hypocriet en dus slecht.” 

Teleurgesteld perfectionisme lijkt eigenlijk wel op geïmplodeerd cynisme. De perfectionist bleek zelf niet te kunnen voldoen aan de eigen grote idealen en veroordeelt zichzelf daarom. Perfectionisme stelt: “Wanneer ik niet perfect goed denk en handel, ben ik nutteloos, hypocriet of zelfs slecht.”

Cynisme en perfectionisme gaan uit van een alles-of-niets-strategie: Als je het niet perfect kan doen, doe dan maar beter niets. Een strategie die alleen past bij een alles-of-niets mensbeeld, bij perfecte mensen: Mensen die alwetend, almachtig en eeuwig zijn. Die alles overzien ook de toekomst, die perfect onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, en die altijd perfect (kunnen) handelen. Alleen als je alles bent, kun je alles bereiken. Voor de overige sloebers blijft alleen ‘niets’ over. Ik heb sterk de indruk dat dit alles-of-niets mensbeeld dominant is in de westerse wereld: “Er zijn goede mensen en er zijn slechte mensen, (en ik ben goed).” Sinds het boek “De meeste mensen deugen wel” lijkt er wat discussie te komen over de verhouding goede versus slechte mensen, maar het binaire alles-of-niets mensbeeld blijft nog steeds overeind.

Ik geloof niets van dit mensbeeld: mensen zijn niet óf goed óf slecht. We zijn in staat tot heel veel goed, en heel veel kwaad, en vaak zelfs vlak na elkaar. We hebben geen perfect geweten, en handelen lang niet altijd naar ons geweten. Ik ben vaak een lieve vriendin, ik geef oprecht om andere mensen en heb veel compassie. En toch: heb ik mijn dag niet en irriteert iemand me, dan kan ik echt gemene dingen zeggen. En dan heb ik het nog niet eens over alle keren dat ik onbewust mensen pijn doe. Ik ben ethisch feilbaar. Met name voor ons idealisten is dit imperfecte geweten een zure appel: ik heb hogere idealen voor mezelf en de wereld dan waar ik en de wereld ooit aan gaan voldoen. Ik verlang naar een hemel, maar leef hier op aarde. Hoe groter je idealisme, hoe ‘hypocrieter’ je waarschijnlijk leeft.

Daarnaast zijn we als mensen beperkt: We overzien niet alles, we weten niet alles en het ontbreekt ons vaak ook aan de juiste vaardigheden. Zelfs als we ethisch perfect zouden zijn, zouden we nog steeds beperkt zijn in tijd, plaats, kennis en kunde. Ik geloof niet dat de uitvinders van de stoommachine, de benzinemotor en de kolencentrale, de gevolgen van hun uitvindingen voor het milieu overzagen, of hadden kunnen overzien. Hedendaagse uitvinders, activisten en zelfs (wereld)leiders overzien net zo min de gevolgen van hun keuzes. Ik overzie niet alle gevolgen van mijn dagelijks handelen, en dus maak ik dagelijks helaas meer kapot dan me lief is. In de ogen van de cynist ben ik hypocriet, in de ogen van de perfectionist nutteloos. Ik ben geen van beiden: ik ben een idealist en ik ben een beperkt mens. 

Hoe kunnen we idealistisch, hoopvol en vol goede moed blijven, wetende dat we als mensen beperkt zijn en ethisch feilbaar? Door afscheid te nemen van de alles-of-niets-strategie.
1)      Laten we onszelf een groei-mindset aan te meten. Al zijn we beperkt, we kunnen leren. En door de media (= alle manieren waarop we kennis opslaan, reproduceren en delen) kunnen we collectief leren. Daarin schuilt een hoop potentie: Ik leid nog geen duurzaam leven, Nederland is nog geen duurzaam land. Maar ik kan wel leren duurzamer te leven en Nederland kan een duurzamer land worden. Ik weet niet alles en ik kan niet alle gevolgen van mijn (duurzame) keuzes overzien. Ik kan wel op basis van de kennis die ik nu heb, zo duurzaam mogelijke keuzes maken. Wanneer ik meer leer over duurzaamheid en ik kom tot de conclusie dat andere keuzes toch beter zijn, pas ik mijn keuzes aan. 

2)      Laten we inzetten op stapsgewijze gedragsverandering, door doelen te stellen die passen bij ons startpunt. Dit past helemaal bij de groei-mindset. Pas geleden rondde ik de cursus “Thumbs up, Way up” van De Uitvoeringsbrigade af: over coachen van gedragsverandering door positieve bekrachtiging (Aanrader!). Veel van de lessen zijn direct toepasbaar op verduurzamen. Een van de lessen was: “Perfectionisme is niet behulpzaam voor gedragsverandering. Perfectionisme stemt de te behalen doelen niet af op de huidige situatie, maar stelt ze onbereikbaar hoog.” Stapsgewijze gedragsverandering is effectiever: Eerst onderzoek je de huidige situatie: oorzaken, geobserveerd gedrag, en de gevolgen. Vervolgens stel je een haalbaar doel: Een doel dat beter is dan de status quo, waar je je best voor moet doen, maar die wel bereikbaar is in afzienbare tijd. Wanneer dat doel behaalt is, stel je een iets hoger doel etc. etc.


Met duurzamer leven, werkt het net zo. Mijn ideaal is afvalvrij leven. Mijn startsituatie: ik leidde altijd een druk -redelijk standaard Nederlands- leven. 2x per week boodschappen doen in de supermarkt, veel pakjes en zakjes, voorgepakte groenten, drinken etc. Oorzaken: onbewust van alternatieven, weinig tijd en energie voor boodschappen en koken, een lichte vorm van ADD en vermoeidheid die zorgen dat ik dingen vergeet (boodschappen, tassen, op tijd gaan koken). Inmiddels heb ik herbruikbare zakken aangeschaft en ga ik regelmatig naar de markt. We eten vaker vegetarisch en maken minder gebruik van pakjes en zakjes. En toch: onze koelkast is nog niet plasticvrij, ik koop -vaker dan me lief is- een plastic tas, en met enige regelmaat staat er gemakskost op tafel. Toch ben ik hoopvol: Ik heb al veel bereikt, en er is altijd een volgende (kleinste) stap die ik kan nemen naar een afvalvrij leven.

Een wijze coach hield Henry en mij steeds voor: “Een stilstaand schip kan je niet sturen.” Zet dus een duurzame koers uit, ga op weg en stuur steeds een beetje bij. Een perfecte wereld kunnen we aan deze kant van de eeuwigheid niet maken, een betere wereld begint nog steeds bij onszelf.Meer

Contact