Wij-perspectief

Wij-perspectief

Onze visie:

Een inclusieve en duurzame samenleving gevormd door de evidence-based innovaties van sociale MKBs en organisaties.

Onze missie:

Wijperspectief ontwikkelt kennis over de inclusie van migranten en over duurzaamheid en biedt ondernemingen een organisaties evidence-based innovaties aan om een inclusieve en duurzame samenleving te realiseren.

Over de naam Wij-Perspectief:

  • Perspectief:Wij-perspectief gelooft in het bieden van perspectief op een hoopvolle toekomst
  • Wij: Wij-perspectief gelooft in een inclusieve samenleving: mensen kunnen elkaar aanvullen en samenwerken
  • Wij-perspectief: Wij-perspectief gelooft in creativiteit. Uitdagingen op een andere manier aanpakken om tot nieuwe uitkomsten te komen. (wij-perspectief is een niet vaak gebruikte schrijfstijl - creatief/anders)


Miriam Cuppen-Staal

Over Miriam Staal-Cuppen

Oprichtster/strateeg Op mijn dak liggen zonnepanelen. In mijn huis liggen tientallen reisgidsen. Mijn schoonzus is Australische: Ik droom van een samenleving waar we goed voor elkaar en goed voor de aarde zorgen. Waar duurzame energie vanzelfsprekend is en waar mijn schoonzus zich thuis voelt in Nederland. Met mijn ruim 15 jaar ervaring in multi-culturele communicatie en ruim 10 jaar ervaring in onderzoek kan ik een stevige bijdrage leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat geeft perspectief op een hoopvolle toekomst.

Kernwoorden: informatiespons, ideeënmachine, creatieveling, multiculturele bruggenbouwer. Kwantitatief & kwalitatief onderzoekster, Multi-actor systeemanalyse.

Ons Aanbod

U bent: een (sociale) onderneming of organisatie van ongeveer 5 jaar oud. De eerste jaren heeft u hard gewerkt om uw idee te ontwikkelen tot een product of dienst die bijdraagt aan een inclusieve en/of duurzame samenleving. Maar om uw onderneming overlevingskans te geven voor de komende 15 jaar moet het fundament nu stevig gelegd worden.

Wij-perspectief kan u helpen bij het leggen van dit fundament: Door uw Theory of Change en business model te finetunen, op basis van een grondige systeemanalyse van uw sociale context. Of door uw marktonderzoek op te zetten en uit te voeren; is het waarschijnlijk dat uw product of dienst ook daadwerkelijk de impact (gaat) maken die u voor ogen hebt?

Hiervoor maakt Wij-perspectief gebruik van innovatieve wetenschappelijk onderlegde onderzoeksmethodes: de Multi-Actor Systeem analyse en Grounded Theory. Deze methodes bieden u de mogelijkheid net dat stapje dieper te gaan dan bij conventionele methodes. Hierdoor krijgt u beter inzicht in uw markt en uw bedrijf. En maakt u uw bedrijf toekomstbestendig.

Neem contact op voor een inspiratiegesprek. Onder het genot van koffie of thee bekijken we rustig wat Wij-perspectief precies voor uw onderneming kan betekenen.

Projecten

project

Onderzoek: Hoe vrouwen integreren in Nederland.

Ze komen uit alle windstreken naar Nederland. Moeten snel de taal leren spreken en integreren. Wat helpt vrouwen zich thuis te voelen in Nederland, en wat hield hen juist tegen. Wij-perspectief besloot het aan de ervaringsdeskundigen zelf te vragen. Uit dit onderzoek halen we handelingsperspectieven voor de vrouwen die moeten integreren en voor de mensen/bedrijven uit hun omgeving. Wij-perspectief onderzoekt en communiceert!
projects

Ontmoetingsplek de Gibraltar, Amsterdam

Een prachtig pand en speeltuin in de Gibraltarbuurt in Amsterdam: daar moet een mooie ontmoetingsplek voor de buurt van te maken zijn. Een plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen en achtergrond elkaar kan ontmoeten en van elkaar leren. En goede koffie kan krijgen! Maar hoe? Wij-perspectief denkt en bouwt mee!
projects

Een theehuis in Peldersveld/Poelenburg?

In Peldersveld vind je de wereld op je stoep. Maar er is hier nog geen plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen of achtergrond, elkaar kan ontmoeten en van elkaar leren. En goede koffie of thee kan krijgen. Wij-perspectief ontwikkelt!

Blog: Integreren,Hoe dan?


03/08/2019
Verduurzamen- hoe dan? Februari: Met het waterschap duurzaam zorgen voor schoon, voldoende en veilig water
Water Natuurlijk verkiezingslaarzen waren ook in Zaandam


Water: voorwaarde voor leven. Een mens kan 40 dagen zonder voedsel, maar maximaal 3 zonder water. Het is de enige natuurlijke bron van drinken dat bestaat, voor een gezonde levensstijl hoor je elke dag 2 liter water te drinken. Dus sta even op en pak een glaasje water.

Ben je er weer? Gezien het belang van water voor ons bestaan, hoort zorgvuldig omgaan met water bij een duurzame levensstijl. Gemiddeld gebruiken we in Nederland 133,4 liter drinkwater per persoon per dag. Dat is een hoop meer dan de 2 liter die we per dag moeten drinken. Het reinigen van al dat water kost ons natuurlijk handen vol geld, zowel aan de voorkant (via drinkwaterbedrijven), als aan de achterkant (rioolwaterzuiveringsbedrijven).  Daarnaast leven we natuurlijk in een grote badkuip, en dagelijks werken dijken, duinen en gemalen hard om te zorgen dat we droge voeten houden. Zorgen voor water, dat doen we al eeuwen samen: via de waterschappen. En die zullen met de klimaatsverandering alleen nog maar harder moeten werken om te zorgen voor schoon, voldoende en veilig water.

Waterschappen?
Nu denk je misschien: de waterschappen? Wat is dat? Het is het overheidsorgaan dat niemand kent, maar voor iedereen belangrijk is. Eigenlijk jammer dat we deze overheid niet goed kennen: het is onze oudste democratische instelling, typisch Nederlands, super belangrijk en onze inzet als bewoners kan zoveel verschil maken voor een succesvolle transitie naar een duurzaam watersysteem!
Ik heb wat met water sinds ik in 2012 promoveerde op hoogwaterbeleid. En dus besloot ik van de zomer om me verkiesbaar te gaan stellen voor mijn waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. – Sidenote: Hoogheemraadschappen waren van oudsher de belangrijke waterschappen met allerlei speciale privileges. De partij voor mij bleek al snel Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is deskundig, groen en duurzaam. Op onze lijst staan allemaal mensen met relevante kennis om het water schoon, veilig en voldoende te houden. We zetten bijvoorbeeld in op water vrij van microplastics en medicijnen, op het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot en op het gebruik van innovaties om in te spelen op klimaatverandering.  
Water Natuurlijk gelooft dat gezonde natuur en recreatie goed samen kan gaan: wat is er mooier dan op een mooie lentedag varen over de Zaan, wandelen door de duinen en op zomerse dagen zwemmen in zee of meer? Samen met de bewoners van de waterschappen wil Water Natuurlijk zorgen dat we nog heel lang en steeds meer kunnen genieten van ons water.

Wat kan jij doen om mee te zorgen voor ons water?
  1.    Ga 20 maart stemmen op de waterschappen. Zorg ervoor dat er kundige mensen in het waterschap zitten die graag op een duurzame manier willen zorgen voor ons water.
  2. Zorg voor het water dat je gebruikt: geen medicijnen of ander raar afval door de gootsteen. Voorkom microplastics door het verminderen van je Polyester kleding en het gebruik van je auto. (de meeste plastics
  3. Bespaar thuis zoveel mogelijk water: niet onnodig de kraan laten lopen, vang je douchwater op, zet je douche niet vol aan, zorg voor waterbesparende wc. (Af)wasmachine en droger alleen aan als ze vol zitten, Zet je thee of koffie in een thermosfles en voorkom onnodig water weggooien, enzovoorts.
  4. Zet een waterton in je tuin en gebruik dat water bijvoorbeeld voor de wc.
  5. Raak betrokken bij het waterschap: valt je iets op aan het water in je buurt, of heb je een goed idee? Trek de stoute schoenen aan en neem contact op met iemand waar je op gestemd hebt. Samen weten we namelijk meer.   

Gratis stemadvies
En woon je in Noord Holland-Noord, stem dan 20 maart op mij: Water Natuurlijk, lijst 3, nummer 11. Mocht je iets opvallen aan het water in de buurt, kan je me vinden via mijn website: www.wij-perspectief.nl of via deze blog…Meer

Contact